Jak poprawnie wykonać hydroizolację fundamentów?

Jak poprawnie wykonać hydroizolację fundamentów?

Hydroizolacja fundamentów jest kluczowym elementem budowy każdego domu czy obiektu inżynieryjnego. Ma on na celu ochronę budynku przed przenikaniem wilgoci, wody, substancji chemicznych oraz radonu. Aby poprawnie wykonać hydroizolację fundamentów, należy przestrzegać zasad, zastosować odpowiednie materiały oraz pamiętać o jej istotnym wpływie na trwałość całego obiektu. Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat!

Zasady hydroizolacji fundamentów

Podstawową zasadą hydroizolacji fundamentów jest właściwe przygotowanie powierzchni do jej stworzenia. Przed rozpoczęciem prac należy zatem oczyścić grunt z kamieni i wszelkich śmieci oraz dokładnie wyrównać teren. Następnie wykonuje się system hydroizolacji gruntowej, który zapewni właściwą ochronę przed przenikaniem wilgoci i innych niekorzystnych substancji.

Tego typu system jest zaprojektowany jako obustronna, zwykle jednowarstwowa powłoka izolująca fundamenty budynków od:

  • wody,
  • niektórych cieczy,
  • radonu.

Izolacja jest przystosowana do stosowania niemalże we wszystkich środowiskach o różnym natężeniu ekspozycji korozyjnej, w zakresie temperatur od -20°C do +40°C. Uniwersalność systemu hydroizolacji gruntowej oparta jest na różnorodności i wzajemnej zgodności materiałów bazujących na ujednoliconej podstawie. Co więcej, umożliwia on łączenie materiałów hydroizolacyjnych o najkorzystniejszych cechach dla danego środowiska.

Materiały stosowane do hydroizolacji fundamentów

Wybór odpowiednich materiałów do hydroizolacji fundamentów jest kluczowy dla skuteczności całego systemu. Do najpopularniejszych materiałów stosowanych w tego typu pracach należy niezbrojona folia FATRAFOL 803 tworzona na bazie polichlorku winylu (PVC-P). Folia ta charakteryzuje się wyjątkową odpornością chemiczną na prawie wszystkie kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole.

Ponadto folia ta jest produkowana metodą walcowania i laminowania, co zapewnia jej wysoką jakość i niezawodność. W połączeniu z innymi komponentami systemu hydroizolacji gruntowej, takimi jak tkaniny oddzielające oraz żelbetowe ściany w piwnicy, tworzy skuteczną barierę przed przenikaniem wilgoci, wody, substancji chemicznych i radonu.

Dlaczego poprawna hydroizolacja fundamentów jest tak istotna?

Poprawna hydroizolacja fundamentów jest niezbędna dla trwałości i bezpieczeństwa całego budynku. Oto kilka powodów, dla których warto zadbać o profesjonalne wykonanie hydroizolacji fundamentów. Po pierwsze, hydroizolacja zapobiega przenikaniu wilgoci do wnętrza budynku, co mogłoby prowadzić do powstawania pleśni i niszczenia materiałów budowlanych, a w efekcie – obniżenia jakości życia mieszkańców i skrócenia żywotności całej konstrukcji.

Po drugie, odpowiednia izolacja fundamentów chroni przed działaniem agresywnych wód podziemnych oraz substancji chemicznych, które mogą wpływać na osłabienie konstrukcji budynku i przenikać do wód gruntowych. Dzięki hydroizolacji tworzy się również skuteczna bariera przed radonem, który jest szkodliwy dla zdrowia. Po trzecie, profesjonalne wykonanie hydroizolacji fundamentów przyczynia się do większej energooszczędności budynków. Izolacja fundamentów zapobiega przewodnictwu cieplnemu pomiędzy gruntem a wnętrzem budynku, co przekłada się na mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji.