System dachów klejonych

Izolacja dachowa jest tworzona poprzez przyklejenie folii hydroizolacyjnej do powierzchni struktury dachu. Stosowane kleje muszą wykazywać odpowiednią przyczepność do danej powierzchni. Podczas liczenia przyczepności należy wziąć pod uwagę obciążenie od wiatru. Ręczne łączenie poszczególnych pasów folii jest wykonywane na zakładkę, z zastosowaniem ręcznych lub automatycznych zgrzewarek. Połączenia poprzeczne na końcach pasów są dodatkowo zabezpieczane za pomocą paska folii (FATRAFOL 804). Podczas łączenia pasów temperatura otoczenia i powierzchni na której jest klejona folia nie powinna być niższa niż -5 °C.

FATRAFOL 807
FATRAFOL 807/V
FATRAFOL 804

System dachów klejonych

Parametry

 1. Gzymsy okapnikowe wykonane z blachy powleczonej plastikiem FATRANYL
 2. Tkanina oddzielająca
 3. Narożniki wewnętrzne wykonane z blachy powleczonej FATRANYL
 4. Klej FATRAFIX TI
 5. FATRAFOL 810/V (810)
 6. Klej FATRAFIX FM (TI)
 7. Klej FATRAFIX TI
 8. Struktury nośne warstwy dachu
 9. Izolacja termiczna
 10. Izolacja przeciwwilgociowa
 11. FATRAFOL 807 (807/V)
 12. Izolacja termiczna
popisky_rezu_3A_op