Izolacja tuneli

System hydroizolacji FATRAFOL-T jest przeznaczony do dwustronnie zabudowanych powłok foliowych tuneli i podziemnych partii obiektów związanych z budową tunelu, w celu ochrony przed niepożądanym oddziaływaniem wody i niektórych cieczy. FATRAFOL-T jest odpowiedni do otwartych i zamkniętych systemów hydroizolacji i stosuje się przy budowie tuneli drążonych, głębionych albo zasypywanych. Duża różnorodność pozwala na wykonanie podstawowego, jednowarstwowego, otwartego systemu bez możliwości oczyszczenia (naprawy) i bez podziału na sektory, ale także bardziej skomplikowany, zamknięty system hydroizolacyjnego, podzielonego na sektory i umożliwiającego docelowe oczyszczenie i ( naprawę).

System ten jest odpowiedni do każdego rodzaju środowiska, cechującego się oddziaływaniem różnego typu korozji oraz o temperaturze w minimalnym zakresie od -20 °C do +40 °C.

FATRAFOL 803/VST

Izolacja tuneli

Downloads

katalog
  • Katalog_folii_hydroizolacyjnych
    • Katalog_folii_hydroizolacyjnych
    • PRZEPIS KONSTRUKCYJNY I TECHNOLOGICZNY FATRAFOL T