Radonové izolace

Všechny hydroizolační fólie systému FATRAFOL-H mohou současně plnit funkci radonové izolace. Fatra, a.s. nabízí v rámci technické podpory bezplatné výpočty dimenzování radonových izolací. Pro základní orientaci je v Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL-H uvedena empirická tabulka dimenzování radonových izolací.

Radonové izolace