Close

Hydroizolacje Fatrafol

Hydroizolacje i elementy uzupełniające są oferowane w formie kompletnych rozwiązań stosowanych w różnych rodzajach dachów i struktur budowlanych.  Folie hydroizolacyjne są produkowane z PVC metodą walcowania lub wielokrotnego wytłaczania, z zastosowaniem najnowszych technologii i nowych linii produkcyjnych. Hydroizolacje zostały zaprojektowane do izolowania stropodachów i dachów o lekkim spadzie, dachów „zielonych”, balkonów, tarasów, fundamentów, w tym do wykonywania izolacji zapobiegających przenikaniu do budynku radonu i substancji chemicznych, a także do izolowania oczek iinnych zbiorników wodnych.

Kontakt

FATRA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Słoneczny Sad 10a
72-002 Dołuje
Phone: +48 882 266 230