Izolacja przed radonem

Wszystkie folie hydroizolacyjne w systemie FATRAFOL-H mogą pełnić jednocześnie funkcję bariery przed radonem. W ramach pomocy technicznej Fatra, a.s. oferuje bezpłatne obliczenia i wymiarowanie izolacji przeciwradonowych. W instrukcji konstrukcyjnej i technologicznej FATRAFOL-H przedstawiono orientacyjną tabelkę przykładowego wymiarowania izolacji przeciw radonowych.
Izolacja przed radonem