Izolacja przed wodą

W systemie hydroizolacyjnym FATRAFOL-H izolacja przed wodą jest przeznaczona do zastosowania w podziemnych częściach budynków i używa się ich wszędzie tam, gdzie przewiduje się obciążenie nie tylko działaniem wody pod ciśnieniem, ale też działaniem wody ściekającej po powierzchni konstrukcji, jak również wody przesiąkającej z sąsiedniego porowatego środowiska.

Obciążenie działaniem wody pod ciśnieniem wymaga najbardziej wymagającej hydroizolacji i zawsze należy zastosować tę kategorię w przypadku, gdy warstwa hydroizolacyjna znajduje się poniżej projektowanego poziomu wody podziemnej. Ten typ hydroizolacji należy również zastosować w razie, gdy chroniona konstrukcja znajduje się nad poziomem wody podziemnej, ale jest jednocześnie w bezpośrednim styku z nasypem lub glebą naturalną, bez możliwości trwałego i bezpiecznego odprowadzenia wody z tych warstw.

FATRAFOL 803
FATRAFOL 813
FATRAFOL 803S

Izolacja przed wodą

PRZEKRÓJ PRZEZ SYSTEM

IZOLACJA PRZED WODĄ

  1. Włóknina oddzielająca
  2. Ochronny jastrych betonowy
  3. FATRAFOL 803 (803S)
  4. Ściana piwniczna ze zbrojonego betonu
  5. Płyta fundamentowa
  6. Włóknina oddzielająca
popisky_rezu_5A_op