Izolacja przed wodą

W systemie hydroizolacyjnym FATRAFOL-H izolacja przed wodą jest przeznaczona do zastosowania w podziemnych częściach budynków i używa się ich wszędzie tam, gdzie przewiduje się obciążenie nie tylko działaniem wody pod ciśnieniem, ale też działaniem wody ściekającej po powierzchni konstrukcji, jak również wody przesiąkającej z sąsiedniego porowatego środowiska.

Obciążenie działaniem wody pod ciśnieniem wymaga najbardziej wymagającej hydroizolacji i zawsze należy zastosować tę kategorię w przypadku, gdy warstwa hydroizolacyjna znajduje się poniżej projektowanego poziomu wody podziemnej. Ten typ hydroizolacji należy również zastosować w razie, gdy chroniona konstrukcja znajduje się nad poziomem wody podziemnej, ale jest jednocześnie w bezpośrednim styku z nasypem lub glebą naturalną, bez możliwości trwałego i bezpiecznego odprowadzenia wody z tych warstw.

FATRAFOL 803, 803/V (803/VS)
FATRAFOL 813/VS

Izolacja przed wodą

PRZEKRÓJ PRZEZ SYSTEM

IZOLACJA PRZED WODĄ

  1. Włóknina oddzielająca
  2. Ochronny jastrych betonowy
  3. FATRAFOL 803/V (803/VS, 803)
  4. Ściana piwniczna ze zbrojonego betonu
  5. Płyta fundamentowa
  6. Włóknina oddzielająca
popisky_rezu_5A_op