FATRAFOL 803 (803S)

Izolacja ścian fundamentowych w części nadziemnej i podziemnej od agresywnej wody naporowej i wody przesączającej się w gruncie izolacja budowli wodnych, tuneli drążonych, zbiorników ziemnych, studzienek, budynków rolniczych oraz zbiorników produktów przemysłowych, których oddziaływanie chemiczne odpowiada odporności folii w zakresie gwarantowanym przez producenta warstwa izolacyjna systemów zapobiegających przedostawaniu się cieczy i ługów do wód gruntowych wykonanie skutecznej bariery radonowej.
FATRAFOL 803 (803S)

Zasady Instalacji

Membrany mogą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanych i specjalnie przeszkolonych wykonawców. Membrany muszą być zainstalowane zgodnie z wytycznymi FATRAFOL-H i FATRAFOL-HP.

Parametry

  • niezbrojona folia na bazie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P), typ T
  • folia FATRAFOL 803 jest produkowana metodą walcowania i laminowania
  • wyjątkowa odporność chemiczna na prawie wszystkie kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole

Wymiary

FATRAFOL 803

Grubość (mm) Szerokość (mm) Długość (m) Ilość (m2)
0,6 1300 50 65
1,0 1300 30 39
1,0 2000 30 60
1,5 1300 20 26
2,0 1200 15 18

FATRAFOL 803

0,6 2000 25 50
0,6 2000 30 60
0,8 2000 25 50
0,8 2000 30 60
1,0 2000 25 50
1,0 2000 30 60
1,5 2000 15 30
1,5 2000 20 40
1,5 2000 25 50
2,0 2000 15 30
3,0 2000 10 20

FATRAFOL 803S

1,5 2000 20 40
2,0 2000 15 30

Kolory
  •  
    brązowy, RAL 8025

Galeria Zdjęć