Czy hydroizolacje fundamentów chronią wyłącznie przed wodą?

Czy hydroizolacje fundamentów chronią wyłącznie przed wodą?

Budując nowy dom czy też inny obiekt, warto zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie jego konstrukcji przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jednym z kluczowych aspektów jest właściwa hydroizolacja fundamentów, która nie tylko chroni przed wodą, ale także innymi szkodliwymi substancjami. W artykule omówimy, jakie są zalety stosowania systemu hydroizolacji gruntowej oraz jakie dodatkowe funkcje ona pełni.

Różnorodność zastosowań systemu FATRAFOL-H

System hydroizolacji gruntowej FATRAFOL-H to obustronna, zwykle jednowarstwowa powłoka izolująca fundamenty budynków od wody, niektórych cieczy oraz radonu. Jest ona przystosowana do wykorzystywania niemalże we wszystkich środowiskach o różnym natężeniu ekspozycji korozyjnej, w zakresie temperatur od ­20°C do +40°C.

Uniwersalność tego systemu opiera się na różnorodności i wzajemnej zgodności materiałów bazujących na ujednoliconej podstawie. To z kolei umożliwia tworzenie różnych kombinacji oraz łączenie materiałów hydroizolacyjnych o najkorzystniejszych cechach dla danego środowiska.

Zabezpieczanie konstrukcji przed negatywnym wpływem wilgoci

Hydroizolacja fundamentów spełnia kluczową funkcję w zabezpieczaniu konstrukcji całego budynku przed niekorzystnym wpływem wilgoci pochodzącej z gruntu. Zawilgocenie obiektu mogłoby skutkować pojawianiem się nieestetycznych zacieków na ścianach oraz doprowadzić do rozwoju szkodliwych grzybów czy pleśni. Te natomiast mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie użytkowników budynku, a także doprowadzić do znacznego osłabienia całej konstrukcji, przez co zmalałaby jej żywotność i bezpieczeństwo, jakie powinna zapewniać.

Ochrona przed agresywnymi związkami chemicznymi i radonem

Hydroizolacja fundamentów składa się z kilku etapów, a jej właściwe wykonanie sprawia, że stawiany obiekt będzie trwały i żywotny. Zarówno fundamenty, jak i ściany czy pozostałe elementy konstrukcji będą wówczas doskonale chronione przed oddziaływaniem wilgoci oraz agresywnych związków chemicznych, które mogą występować w glebie. Dodatkowo system hydroizolacyjny FATRAFOL-H tworzy skuteczną barierę przed radonem, co jest szczególnie istotne ze względu na zdrowotne aspekty.

Wysoka jakość i niezawodność systemu hydroizolacyjnego FATRAFOL-H

System hydroizolacyjny fundamentów FATRAFOL-H wyróżnia się niezwykle wysoką jakością i niezawodnością. Zawiera wszystkie niezbędne komponenty, jest odporny na działanie agresywnych wód podziemnych oraz daje możliwość sprawdzenia spoin za pomocą nadciśnienia lub podciśnienia. Dzięki temu można mieć pewność odpowiedniej instalacji. Warto jednak wspomnieć, że powinni zajmować się nią wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.

Membrany używane do uszczelniania fundamentów, takie jak FATRAFOL 803 (803S) czy STAFOL 914, charakteryzują się wyjątkową odpornością chemiczną na prawie wszystkie kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole, co przekłada się na długotrwałą ochronę budynków przed negatywnym wpływem wilgoci i innych substancji. Jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku obiektów budowanych w podmokłych terenach lub w okolicy zakładów przemysłowych.