Przetwarzanie danych osobowych

Udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez spółkę Fatra a.s., IČO 27465021, z siedzibą: třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział B, za numerem 4598 (zwaną dalej „Administratorem”), zgodnie z poniższymi warunkami.

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim zostały przez Ciebie udzielone w związku z subskrypcją informacji e-mailowych, zgłoszeniami na seminaria lub szkolenia, wysłaniem formularza zapytania ofertowego, wysłaniem pytania do poradni, dane lokalizacyjne, złożeniem wniosku o zatrudnienie, wysłaniem życiorysu, kontaktowaniem. Administrator będzie przetwarzać przede wszystkim imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwę spółki oraz stanowisko.

Możemy gromadzić informacje o Twoich wizytach na stronach. Do tych informacji należą na przykład wyświetlone strony internetowe, linki i reklamy, w które klikasz, słowa wpisane do wyszukiwania oraz inne działania, które podejmujesz w związku ze stronami internetowymi. Możemy również gromadzić niektóre informacje z przeglądarki, z której korzystasz, oglądając nasze strony internetowe, takie jak na przykład adres IP, rodzaj przeglądarki i język, czas wizyty, adres URL stron internetowych, z których prowadziły linki na nasze strony internetowe, a także adres URL, na który przejdziesz z naszych stron internetowych.

Uzyskane przez operatora informacje mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym, w szczególności operatorom usług i platform Google, Facebook, Hotjar, ewentualnie innym podmiotom udostępniającym oprogramowanie przetwarzające dane osobowe.

 • Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego (czyli oferowania produktów i usług Administratora lub osób trzecich), w tym do wysyłania informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. Republiki Czeskiej nr 480/2004), a także do analizy Twoich zachowań dotyczących powyższych informacji w celu wysyłania spersonalizowanej oferty usług.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania jest niniejsza zgoda oraz okoliczność, że Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji poszczególnych celów marketingu bezpośredniego. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – (zwanym dalej „Rozporządzeniem”).

 • Czas, przez który Twoje dane osobowe będą przetwarzane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z celem marketingu bezpośredniego, przez okres 2 lat od otwarcia newslettera mailowego wysyłanego przez naszą spółkę, wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez naszą spółkę lub ostatniego otrzymania naszego czasopisma, do czasu wycofania zgody.

 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, wysyłając e-mail na adres: osobní.udaje@fatra.cz. Zgodę możesz wycofać również bezpośrednio z każdego otrzymanego e-maila zawierającego informację handlową. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 • Osoby posiadające dostęp do Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie mieć Administrator, jego pracownicy, ewentualnie również osoby trzecie – podmioty przetwarzające, które zapewniają wystarczające gwarancje i których przetwarzanie spełnia wszelkie wymogi Rozporządzenia, i które będą odpowiednio chronić Twoje prawa i Twoje dane osobowe. Powyższe osoby to zwłaszcza doradcy marketingowi. Jednakże osoby te będą miały dostęp do przedmiotowych danych tylko przez czas bezwzględnie konieczny i w zakresie bezwzględnie koniecznym, jeżeli będzie do niezbędne do realizacji usługi i spełnienia wymogów prawnych.

 • Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: osobní.udaje@fatra.cz lub pisemnie na adres Administratora: ul. Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, Republika Czeska. Administrator ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie Twojej tożsamości w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do Twoich danych osobowych. W celu podwyższania jakości usług i przechowywania rejestrów czynności w zakresie wywiązywania się z obowiązków prawnych Administratora wszelka komunikacja między Tobą a Administratorem może być monitorowana.

 • Twoje prawa związane z ochroną Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub skargi wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych, dostępu do Twoich danych osobowych, bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych, usunięcia danych i inne prawa określone w Rozporządzeniu.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza je w celach marketingu bezpośredniego. Sprzeciw należy wnieść do Administratora. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administrator już nie przetwarza danych osobowych w tym zakresie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Dodatkowe informacje o tym prawie zawiera przede wszystkim art. 21 Rozporządzenia.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych lub niewywiązywania się z obowiązków Administratora wynikających z Rozporządzenia do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych – Úřad pro ochranu osobních údajů, z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail www.uoou.cz.

 • Obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych. Konsekwencje nieudostępnienia danych osobowych

Swoje dane osobowe udostępniasz całkowicie dobrowolnie. Nie masz żadnego obowiązku ich udostępnienia. Jeżeli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych, nie grożą Ci żadne sankcje. Niemniej jednak, gdy nie udostępnisz swoich danych osobowych Administratorowi, nie będziesz mógł otrzymywać od niego informacji handlowych, które subskrybujesz. Jednak decyzja, czy chcesz otrzymywać te informacje, zależy wyłącznie od Ciebie.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.